CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÂU VIỆT - NHÀ PHÂN PHỐI UỶ QUYỀN CHÍNH THỨC THƯƠNG HIỆU BAOLI TẠI VIỆT NAM
Tiếng ViệtEnglish

AU VIET INDUSTRY JSC, – AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF BAOLI IN VIETNAM

  • Office address: P703, D10 Giang Vo Str, Ba Dinh Dist, Hanoi
  • Maintenance center: Ta Thuong, Chinh Nghia, Kim Dong, Hung Yen
  • Hotline: 086 555 1577
  • Tel: (0243) 772 3674
  • Fax: (0243) 772 3675
  • Email: baoli.auviet@gmail.com
  • Website: baoli.vn

Send contact information